Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi lợn | Lợn mắc bệnh tai xanh ghép dịch tả liệu chữa được không?

Chăn nuôi lợn | Lợn 2 tháng tuổi, sốt, kém ăn, có vết tím ở đùi, phân vàng, phân táo là bị bệnh gì?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi