Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi lợn | Nếu bệnh xoắn khuẩn gây hại cho lợn thì chữa kiểu gì?

Chăn nuôi lợn | Đàn lợn thương phẩm 15 con, khoảng 25 kg/con, 4 hôm nay 6 con có hiện tượng nước tiểu vàng, bỏ ăn, đau mắt có gỉ mắt, bụng có hiện tượng rung. Hỏi nguyên và cách khắc phục?

Chăn nuôi lợn | Khắc phục bệnh xoắn khuẩn cho lợn

- Dùng thuốc LEPTOCIN hoặc PENICILLIN + STREPTOMYCIN tiêm bắp 1 lần/ ngày/ 5 - 7 ngày

- Dùng CAFEIN + VITAMIN B1, C tiêm bắp 1 lần/ ngày/ 3 - 5 ngày

- Dùng ANALGIL tiêm bắp 1 lần/ ngày/ 3 ngày

- Dùng CATOSAL 10% tiêm 1 lần/ ngày/ 3 ngày

- Cho uống ĐIỆN GIẢI GLUCO - C + VITAMIN TỔNG HỢP + cho uống 3 lần/ ngày/ 5 ngày

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi