Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi lợn | Sự nguy hiểm của bệnh tai xanh kế phát phó thương hàn ở lợn

Chăn nuôi lợn | Lợn có hiện tượng đi ngoài ra máu, lợn bỏ ăn và sốt. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi