Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi lợn | Thời điểm cai sữa cho lợn con thích hợp nhất

Chăn nuôi lợn | Lợn 20 ngày tuổi bị sưng móng chân, khớp chân, lợn đi phân táo, chậm lớn. Hỏi nguyên nhân và cách chữa?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi