Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi thỏ | Bệnh cầu trùng ở thỏ: Điều trị sớm, tránh thiệt hại

Chăn nuôi thỏ | Thỏ đi tiểu ra nước màu trắng đục. Hỏi nguyên nhân tại sao thỏ lại bị như vậy, có phải thỏ đã mắc bệnh cầu trùng hay không và cách khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi