Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi vịt | Vịt bị viêm khớp: Nguyên nhân và cách chữa

Chăn nuôi vịt | Đàn vịt 1000 con nuôi thương phẩm được 40 ngày tuổi, 3 ngày nay thấy bỏ ăn, sưng khớp cổ chân, chân đi siêu vẹo, ngoài ra bình thường. Đã dùng thuốc nhưng không khỏi. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi