Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chính sách "Tam nông", mang lại ấm no cho nông dân

Cách đây 10 năm, Hội nghị Trung ương 7 khóa X đã ban hành Nghị quyết số 26 về Nông nghiệp nông dân, nông thôn. Theo Bộ NN&PTNT, nếu như thu nhập bình quân của nông dân Việt Nam ở vào thời điểm đó, tức là 10 năm trước, là khoảng 9,2 triệu đồng/năm, thì tới đầu năm 2018 này, thu nhập bình quân của nông dân đã là 33 triệu đồng/người/ năm.

 Đây là con số thể hiện rõ nét nhất về thành tựu sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông thôn, nông dân – Nghị quyết Tam nông. Cùng với đó, chính sách tam nông đã làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn cả nước. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chăm lo phát triển sản xuất và đời sống cho nông dân. Đây cũng là nhận định của các chuyên gia khi đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26, Hội nghị trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp nông thôn nông dân.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi