Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cho cá rô phi ăn đúng cách: Cá lớn nhanh, tránh lãng phí

Nuôi 1 vạn cá rô phi ở hồ diện tích 10200m2, độ sâu bình quân 2m nước. Hỏi chế độ ăn hằng ngày cho cá bao nhiêu là hợp lý?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi