Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cho gà nghe nhạc trữ tình, nhặt tiền tỷ/ năm

Với việc cho gà nghe nhạc, 13.000 con gà mái cho gia đình ông Kiều Duy Toàn, Thach Thất - Hà Nội 30 vạn quả trứng mỗi tháng. Một năm, ông thu về tiền tỷ.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi