Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chữa trị khi gà nhắm mắt, mắt có bọt

Gà 3 tháng, mắt sủi bọt, nhắm mắt. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi