Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chuyển động trong thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến nông sản

Những bản hợp đồng về liên kết tiêu thụ khóm được xác lập với giá bán mà nông dân có thể tính ngay được lợi nhuận từ đầu vụ. Niềm vui này chỉ có được khi tại các vùng nguyên liệu hình thành các tổ hợp chế biến hiện đại. Sự chuyển động trong thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến nông sản cho thấy những chuyển biến tích cực, xuất phát từ sự thay đổi trong tư duy về phát triển công nghiệp tại nhiều địa phương. Việc liên kết với doanh nghiệp được nhiều nông dân ví von như đũa có đôi.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi