Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chuyên gia khen hết lời chàng trai xứ Thanh "đã làm phải thắng" - Khởi nghiệp 414

Nông hộ Lê Đình Quyền ở xã Khuyến Nông - Triệu Sơn - Thanh Hóa đăng ký tham gia chương trình Khởi nghiệp với dự định phát triển mô hình trồng rau thủy canh. Lòng quyết tâm, đam mê, sự sáng tạo và những kiến thức tích lũy được từ nhiều năm nay liệu có lay động được chuyên gia của chương trình? Lê Đình Quyền có đáp ứng được các tiêu chí để trở thành nông hộ của khởi nghiệp hay không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi