Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chuyên gia suýt xoa với chuồng gà đẹp như tranh vẽ - Khởi nghiệp 418 I VTC16

Khởi nghiệp số này, chương trình có mặt tại xã Liêm Cần - Thanh Liêm - Hà Nam để kiểm tra một nông hộ Hoàng Văn Thanh khởi nghiệp với mô hình nuôi gà thương phẩm. Không chỉ thực hiện đúng những yêu cầu của chuyên gia Sơn về thiết kế chuồng trại và các hệ thống thiết bị phục vụ chăn nuôi, ông Thanh còn có những sáng tạo rất hữu ích.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi