Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Có nên bấm ngọn cây ổi khi mới ra chồi non?

Quy trình bón phân cho cây ổi lê Đài Loan từ khi trồng đến khi thu hoạch, để cây sinh trưởng phát triển, cho trái nhiều. Ngoài ra, có nên bấm ngọn cây ổi khi mới ra chồi non hay không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi