Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Có nên rải phèn chua ở nền chuồng nuôi gà?

Rải phèn chua ở dưới nền chuồng chăn nuôi gà thì có tốt hay không? Nền chuồng có trải trấu.

  Có nên rải phèn chua ở nền chuồng nuôi gà:

  • Không nên dùng phèn chua để rải trong nền chuồng nuôi gà
  • Trong công nghiệp hay dùng phèn chua để xử lí nước, trong chế biến thì dùng phèn chua làm bánh đúc nhưng với lượng vừa phải.
  • Đối với nền chuồng nên dùng chất độn chuồng sinh học, trong đó có hệ Emzim, nhóm vi sinh vật có lợi có thể phân giải các PROTEIN hữu cơ có trong phân gà, để khử mùi hôi có trong phân gà.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi