Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Có nên trộn "tất cả các loại thuốc trừ sâu" để phun cho cây cà phê?

Thuốc trừ sâu và các loại thuốc trị các bệnh khác như rệp sáp, nấm hồng, thán thư trộn với nhau để phun cho cây cà phê có được không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi