Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Công nghệ nông nghiệp và thuỷ sản hướng đến nền nông nghiệp 4.0 |

Mới đây tại thành phố Cần Thơ, diễn đàn công nghệ nông nghiệp và thủy sản Mekong 2018 do Bộ Khoa học và công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức đã được khai mạc. Tại đây, rất nhiều giải pháp công nghệ thông minh, phục vụ sản xuất nông nghiệp 4.0 đã được trình diễn vô cùng ấn tượng.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi