Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Công phu nghề nuôi ngựa - CSNN 286

Không chỉ được sử dụng để cầy kéo trong nông nghiệp, vận chuyển hàng hóa, ngựa còn được nuôi để khai thác thực phẩm, chế biến dược phẩm quý cho con người. Tại 1 số địa phương, con ngựa trở thành con vật mũi nhọn trong chăn nuôi, phát triển kinh tế. Có nơi, ngựa được huấn luyện để tham gia các hoạt động thể thao, du lịch... Dù nuôi ngựa với mục đích nào, người nuôi ngựa cũng phải rất am hiểu đặc tính của chúng.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi