Thông tin về nhà nông vì nhà nông

DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI. LÀM THẾ NÀO ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC?

Một clip giới thiệu ngắn gọn về dịch tả heo Châu Phi. Con đường lây lan cũng như các biện pháp các hộ chăn nuôi cần thực hiện để phòng bệnh này xâm nhiễm vào gia đình mình
Theo Thao Nguyen

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi