Thông tin về nhà nông vì nhà nông

"Đắng lòng" dê đẻ xong 1 tuần mà nhau thai mới ra

Nuôi 1 con dê, đẻ được 2 dê con, đã đẻ được 1 tuần, bộ phận sinh dục chảy ra một chất giống nhau thai. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi