Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Đáng "nể" những triệu phú nơi "chó ăn đá, gà ăn sỏi"

Vùng sâu, vùng xa vốn là nơi khó khăn gian khổ, người dân muốn thoát nghèo còn khó huống gì nói đến chuyện làm giàu. Tuy nhiên trong số đó không ít người đã vượt lên trên khó khăn, để trở thành những triệu phú. Trong chương trình sao thần nông số này, là cuộc đời của hai con người, ở hai thế hệ khác nhau, tuy hoàn cảnh và hướng đi khác nhau. Song họ có cùng điểm chung là thành công bằng ý chí, nghị lực sắt đá của mình. Đó là câu chuyện làm giàu của vua cá lồng Nguyễn Hữu Lễ tại tỉnh Sơn La và câu chuyện làm giàu trên đất dốc của anh Đào Văn Thơ ở Yên Bái.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi