Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Dấu hiệu bệnh lở cổ rễ ở lạc, phát hiện sớm để điều trị

Thời tiết mưa nắng thất thường như hiện nay là một trong những yếu tố đặc biệt bất lợi đối với những người trồng lạc. Giai đoạn này thì cây dễ bị bệnh lở cổ rễ do nấm tấn công. Nấm bệnh hại cây từ giai đoạn cây nhỏ đến khi cây lớn. Dịch bệnh hại sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng nếu không nhận biết triệu chứng bệnh để khắc phục kịp thời.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi