Thông tin về nhà nông vì nhà nông

'Đẩy mạnh chế biến': Lối ra cho nông sản Việt

Theo số liệu Cục chế biến và Phát triển thị trường nông sản ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam có mức tăng trưởng vượt bậc, với mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp trung bình đạt 6,94%/ năm đối với thực phẩm chế biến. Tuy nhiên, thì những con số này dường như vẫn chưa đủ để nông sản Việt thoát khỏi tình cảnh ế thừa. Vậy làm thế nào để đẩy mạnh chế biến nông sản để giúp chúng ta tháo gỡ những khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp Việt Nam?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi