Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Dê bị thiếu canxi ảnh hưởng như thế nào trong quá trình sinh sản?

Dê nái từ 1-2 năm tuổi, 2 con đang mang thai sắp đẻ, hiện nay đang bị liệt 2 chân sau, bỏ ăn và chết. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi