Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Diệt bọ trĩ hại hoa hồng bằng thảo dược

Có phương pháp nào để phòng trừ bọ trĩ phá hoại trên cây hoa hồng mà an toàn cho sức khỏe con người hay không?

- Dùng THUỐC THẢO DƯỢC ƠT + GỪNG + TỎI

- Dùng thuốc sinh học có hoạt chất ABAMECTIN

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi