Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Diệt trừ rầy hại cây dâu tằm

Trồng 6 sào dâu tằm được hơn 10 năm tuổi, cây xuất hiện rất nhiều rầy màu vàng làm lá không phát triển và rụng, ngoài ra bình thường, đã dùng thuốc nhưng không đỡ. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

- Rầy xuất hiện vào mùa mưa khi nóng và ẩm cao

- Cây lá dâu tằm để nuôi tằm khi sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật cần chú ý

- Phun thuốc đúng thời gian cách ly để hạn chế tằm bị chết

- Phun thuốc cần kết hợp với  DẦU KHOÁNG

- Sử dụng thuốc BUPROFERIN hoặc CYPERNETHRIN + PROFENOFOS

- Ngừng phun trước khi thu lá cho tằm ăn trước 2 tuần.

 

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi