Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Điều kiện nuôi lươn và trạch trong bể không bùn

Hỏi ở Lâm Đồng khí hậu vào ban đêm rất lạnh thì có phù hợp để nuôi lươn và trạch trong bể không bùn không?

+ Nhiệt độ đêm ngày chênh lệch 10 độ thì không nuôi được thủy sản

+ Từ tháng 4-10 có thể nuôi lươn, trạch

+ Thả con giống to cỡ 40-50 con lươn/1kg, trạch 80-90con/1kg

+ Có thể phủ bạt để kiểm soát được nhiệt độ

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi