Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Điều trị bệnh cháy lá, chết đọt do nấm gây hại trên cây sầu riêng

Cây sầu riêng hơn một năm tuổi, có hiện tượng cháy rụng lá ngọn, chỉ còn lá dưới gốc. Hỏi nguyên nhân tại sao lại có hiện tượng này? Và cách khắc phục như thế nào để đạt được hiệu quả?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi