Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Điều trị gà bị cầu trùng ghép với thương hàn

Gà 70 ngày tuổi, gà đi phân xanh trắng đã chửa khỏi, hiện gà đi phân sáp màu nâu sữa, hỏi gà bị bệnh gì và cách chữa trị như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi