Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Điều trị kịp thời cho dê con bị viêm lở mồm truyền nhiễm

Có 50 con dê nhiều lứa tuổi, có biểu hiện sổ mũi, ho, lở mồm ở dê con, ăn kém. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi