Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Đinh lăng trồng được bao nhiêu năm thì thu hoạch được

Hỏi cây đinh lăng trồng ở vườn được 6 năm, hỏi liệu đã đượcthu hoạch củ chưa? Hỏi trồng trong chậu có nhanh cho củ hơn không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi