Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Đổ 4 tỷ đồng, điếng người với sai lầm khiến "cá chết tiền mất" - Khởi nghiệp 421 I VTC16

Anh Lưu Quang Chín ở xã An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh quyết tâm bỏ 4 tỷ đồng tỷ đồng để nuôi cá truyền thống. Việc lựa chọn thời điểm thu hoạch cá không theo tư vấn của chuyên gia đã khiến anh phải trả cái giá đắt khi 7 tấn được kéo lên đã bị chết toàn bộ do sự cố. Bài học cho anh Chín là gì và chuyên gia đã giúp anh vượt qua mất mát này như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi