Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Doanh nghiệp bẻ kèo, nông dân trắng tay

Việc doanh nghiệp phá vỡ hợp đồng thu mua nông sản đã khiến nhiều nông sản lâm vào cảnh ế ẩm, thậm chí phải đổ bỏ, người nông dân điêu đứng.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi