Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Doanh nhân nuôi lợn vượt bão giá bằng "tinh thần thép"

Vượt qua đại dịch bệnh tai xanh càn quét khu vực miền Bắc năm 2017. Băng qua siêu bão mang tên giá lợn sau đó 10 năm. Vượt qua bão táp, giờ đây, người doanh nhân này đang duy trì trang trại lợn rộng 25.000m2, với quy mô hàng ngàn lợn nái, lợn thịt. Hãy cùng xem người doanh nhân đó là ai?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi