Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Độc lạ nghề câu rắn mối kiếm nửa triệu mỗi ngày

Giá bán rắn mối tại khu vực miền Tây vào khoảng 200 nghìn đồng/ kg. Nghề câu rắn mối đã trở thành 1 nghề khá "hot", giúp người dân miền Tây có thêm thu nhập lúc nông nhàn.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi