Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Đồng Tháp: Thực hiện nghị quyết tam nông nhìn từ tái cơ cấu nông nghiệp

Đề án tái cơ cấu nông nghiệp đã thực hiện gần 5 năm kể từ ngày Thủ tướng ký ban hành. Đây là một trong những chương trình quan trọng của Chính phủ, ngành nông nghiệp nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Tam nông của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Thời gian qua, các tỉnh thành trong cả nước đều xem đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế xã hội, điều này được rõ qua các Nghị quyết của cấp ủy địa phương. Sau gần 5 năm triển khai, đã có nhiều điểm sáng. Tại vùng trọng điểm nông nghiệp ĐBSCL, Đồng Tháp là tỉnh được Thủ tướng chính phủ đánh giá “là địa phương đi đầu trong tái cơ cấu nông nghiệp trên cả nước”.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi