Thông tin về nhà nông vì nhà nông

"Đột nhập" mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao ở Hưng Yên

Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao ở tỉnh Hưng Yên đang mang lại nguồn thu nhập cao và mở ra hướng phát triển nông nghiệp mới cho nông dân địa phương này.
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi