Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Dự án Agresults mang lại lợi ích, kiến thức cho hàng nghìn nông hộ

Biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp. Mỗi năm nước ta mất khoảng 3% GDP vì biến đổi khí hậu. Năm 2016, Chính phủ Việt Nam, lần đầu tiên đã phải lên tiếng kêu gọi các tổ chức quốc tế huy động các nguồn lực để ứng phó. Sản xuất nông nghiệp là một trong những tác nhân gây ra tình trạng biến đổi khí hậu, khi mà 33% lượng phát thải khí nhà kính được phát sinh từ hoạt động này, trong đó sản xuất lúa gạo chiếm xấp xỉ 50%.

Để hỗ trợ Việt Nam giải quyết thách thức này, Chính phủ 4 quốc gia Úc, Canada, Anh và Mỹ, cùng với Quỹ Bill & Melinda Gate lần đầu tiên đã đầu tư 9 triệu USD để thành lập Đề án AgResults. Tại Việt Nam, Dự án này được thiết kế và triển khai dưới hình thức một cuộc thi nhằm tìm kiếm và nhân rộng các giải pháp canh tác lúa bền vững, giảm phát thải khí nhà kính.
Ngay khi khởi động dự án này thì đã có 24 hồ sơ đăng ký tham gia từ hơn 40 các doanh nghiệp liên kết. Trong đó 11 đơn vị dự thi đại diện cho gần 30 doanh nghiệp liên kết trên cả nước được tuyển chọn để tham gia. Thái Bình là tỉnh duy nhất được chọn để thực hiện đề án này.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi