Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Dự án sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính

Biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp. Mỗi năm nước ta mất khoảng 3% GDP vì biến đổi khí hậu. Năm 2016, Chính phủ Việt Nam, lần đầu tiên đã phải lên tiếng kêu gọi các tổ chức quốc tế huy động các nguồn lực để ứng phó. Sản xuất nông nghiệp là một trong những tác nhân gây ra tình trạng biến đổi khí hậu, khi mà 33% lượng phát thải khí nhà kính được phát sinh từ hoạt động này, trong đó sản xuất lúa gạo chiếm xấp xỉ 50%.

Để hỗ trợ Việt Nam giải quyết thách thức này, Chính phủ 4 quốc gia Úc, Canada, Anh và Mỹ, cùng với Quỹ Bill & Melinda Gates Gate lần đầu tiên đã đầu tư 9 triệu USD để thành lập Đề án AgResults. Tại Việt Nam, Dự án này được thiết kế và triển khai dưới hình thức một cuộc thi nhằm tìm kiếm và nhân rộng các giải pháp canh tác lúa bền vững, giảm phát thải khí nhà kính.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi