Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Dùng nước giếng khoan để nuôi cá lóc trong bể lót bạt có được không?

Dùng nước giếng khoan để nuôi cá lóc trong bể lót bạt có được không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi