Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Ếch "bảo vệ" ruộng mía

Những chú ếch xuất hiện trong nông trường mía Long Thành, tỉnh Biên Hòa hơn 3 năm nay. Điều đặc biệt khi trong những ruộng mía có đàn ếch thì những cây mía lại phát triển rất tốt, mía đẹp, cho chất lượng như mong đợi của người trồng. Vì sao nông trường lại thả ếch vào ruộng mía? Chúng sẽ làm những nhiệm vụ như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi