Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Gà bị nấm mào, cầu trùng ghép nhiễm khuẩn kế phát thì chữa kiểu gì?

Đàn gà được 3 tháng tuổi, gà có hiện tượng mào có mụn đen, bạc màu, người gầy, đi ngoài phân màu nâu, phân xanh, phân vàng nhớt. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi