Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Gà đẻ trứng bị dính máu: Nguyên nhân và cách khắc phục

Nuôi gà Ai Cập đẻ trứng nhưng trứng gà bị dính máu. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục hiện tượng gà đẻ trứng bị dính máu

- Nguyên nhân do lỗ huyệt nhỏ hoặc bệnh Salmonella

- Những con lỗ huyệt bị viêm nên loại thải và điều trị toàn đàn bằng các thuốc như OXYTETRACYCLINE hoặc DOXYCYCLINE hoặc COLISTIN hoặc GENTAMYCIN

- Bổ sunh VITAMIN đặc biệt VITAMIN E, cho ăn thêm thóc mầm, giá đỗ

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi