Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Gà mắc bệnh Newcastle: Nguyên nhân và cách điều trị

Nuôi đàn gà thương phẩm 30 con được hơn một năm tuổi, 15 ngày nay gà có biểu hiện rù rù, gầy nhanh, chướng hơi, đầy diều, ăn không tiêu, đi phân trắng, phân xanh, phân vàng, đã dùng thuốc nhưng không đỡ. Hỏi gà đã mắc bệnh gì và cách khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi