Thông tin về nhà nông vì nhà nông

"Giải cứu" chăn nuôi lợn - những động thái đầu tiên

Thịt heo tại chuồng đang xuống thấp nhất trong vòng hàng chục năm qua và chưa có dấu hiệu dừng lại. Bộ nông nghiệp đã kêu gọi các doanh nghiệp vào cuộc cùng giải cứu cho người chăn nuôi lợn và một số doanh nghiệp đã vào cuộc hưởng ứng.
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi