Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Giữ vững niềm tin - duy trì ý chí: Chăn nuôi lợn, ắt thành công - Khởi nghiệp 419 | VTC16

Nuôi lợn là ngành chăn nuôi có nhiều biến động nhất trong thời gian vừa qua. Mặc cho nhiều người không còn mặn mà, thì ông Cận ở xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình vẫn dành hết tâm huyết của mình để chăn nuôi lợn. Mong rằng ông sẽ luôn giữ vững và phát huy điều này để việc chăn nuôi thu lại kết quả cao.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi