Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hà Nam: Lão nông nuôi ong mật làm giàu

Trước khi bén duyên với nghề nuôi ong mật, ông Vũ Thanh Tùng là y sĩ trong quân đội. Bởi vậy, ông thấy ong mật chính là thực phẩm dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Đồng thời, nuôi ong mật còn là cách tận thu trên 1ha đất vườn của gia đình ông. Nhiều năm nay, cứ vào mùa hoa, gia đình ông Vũ Thanh Tùng ở Hà Nam luôn rộn ràng tiếng quay mật và khách tới mua.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi