Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hải Dương: Cá chết bất thường trên sông Kinh Thầy, sông Thái Bình

Người nuôi cá tại Hải Dương đang hoang mang lo lắng khi cá lồng bè trên sông bỗng chết hàng loạt mà không rõ nguyên nhân. Đau lòng hơn, cá chết chủ yếu là cá thương phẩm đã đến thời kỳ thu hoạch xuất bán, có những hộ thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng mà không biết kêu ai.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi