Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hái chè quanh năm, nhờ trồng chè trong nhà kính

Trồng chè trong nhà kính là một cách làm mới của bà con, nông dân tại tỉnh Thái Nguyên. Với cách làm này, không những giảm sâu bệnh trong vườn chè, mà còn giúp người nông dân tăng số lứa hái, tăng thu nhập.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi