Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hạn chế thiệt hại và ngăn ngừa sự lây nhiễm bệnh lở mồm long móng ở bò

Bò đực giống được hơn 1 năm tuổi, đã tiêm phòng vacxin lở mồm long móng được 2 tháng, hiện tại có hiện tượng bỏ ăn, nóng sốt, nằm 1 chỗ, mồm và móng lở loét, chảy nước dãi, long móng, đã dùng Amoxicilin, Ceftiofour nhưng không đỡ. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi